NGUYỄN DUY HƯNG

Trang chủ | Ban lãnh đạo

hình ảnh

Ông NGUYỄN DUY HƯNG

Chủ tịch HĐQT

“Cử nhân quản trị kinh doanh. Cử nhân quản lý dịch vụ du lịch & khách sạn. 12 năm trong lĩnh vực bất động sản cho thuê. 7 năm kinh nghiệm quản lý và điều hành doanh nghiệp BĐS.”